Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajkai feladatok ellátása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Dajka,

        Dajka munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolószelvény, szakmai önéletrajz, büntetlen előélet,végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Mayer Valéria nyújt, a 06 23 342 321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (2072 Zsámbék , Rákóczi utca 23/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018, valamint a munkakör megnevezését: Dajka.

        Elektronikus úton Szabóné Mayer Valéria részére a ovoda@zsambek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szabóné Mayer Valéria, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zsámbék Város honlapja - 2018. január 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.