Pilismaróti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilismaróti Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I./32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati ingatlanok műszaki állapotának, költséghatékony- és üzemszerű működésének felügyelete. Közterületek, közutak, járdák, hidak, vízelvezető árkok, vízfolyások karbantartatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településüzemeltetési feladatok elláttatása. Közfoglalkoztatottak irányítása. Közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési eljárások, valamint hatósági ellenőrzések lefolytatása. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, műszaki, anyaggazdálkodási szakismeret,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        azonos munkakörben eltöltött korábbi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű közgazdasági ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről. • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/33 508-170 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ikt.72/2018. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2028 Pilismarót, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ikt.72/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester egyetértéséve. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A munkáltató döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilismarot.hu - 2018. január 22.

        Pilismaróti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilismarot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.