Tatabányai Tankerületi Központ Kőkúti Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőkúti Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kőkút köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. Tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. Étkeztetéssel kapcsolatos adminisztráció, postázás, iktatás, intézményi nyilvántartások naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL

        Nyelvtudás

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, illetve továbbításához, és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34/588-190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Kőkúti Általános Iskola címére történő megküldésével (2890 Tata, Kőkút köz 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1948/2017 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Kőkúti Általános Iskola címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1948/2017, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a nora.szekely@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1948/2017

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.