Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet

külügyi és protokoll asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Polgármesteri Kabinet külügyi és protokoll tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív, titkári feladatait, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, bonyolítja a levelezést. Részt vesz a külföldi testvérvárosokkal és partnerekkel folytatott kapcsolattartásban. Ellátja a magyar és külföldi delegációk látogatásának előkészítését és a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a kerületi rendezvények lebonyolításának előkészítésében. Előkészíti a polgármester és az alpolgármesterek személyes megjelenését a kerületi rendezvényeken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében Budapest Főváros XXI., Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása;

        Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyéb idegen nyelv társalgási szintű ismerete,

        felsőfokú végzettség,

        hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. szerinti részletes szakmai (fényképes) önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai; valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /2017 , valamint a munkakör megnevezését: külügyi és protokoll asszisztens .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-401/ /2017, valamint a munkakör megnevezését: külügyi és protokoll asszisztens .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.