Kemenes Vulkánpark

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kemenes Vulkánpark

Muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyűjteményes anyag (ásvány és kőzetgyűjteményt) feldolgozása, rendszerezése, nyilvántartása, őrzése és a természettudományi anyag bemutatása. Tudományos kutatómunka végzése. A társszakmák képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködés. Szakmai programok előkészítése és lebonyolítása. Az intézménybe érkező érdeklődők tájékoztatása, vezetése. Geológiai tematikájú túrák vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Természettudományi gyűjteménynek(ásvány és kőzetgyűjtemény) megfelelő felsőfokú szakképzettség. A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002 (X.4.) NKÖM rendeletnek megfelelő végzettség, annak hiányában vállalja, hogy meghatározott időn belül megszerzi a szükséges képesítéseket.,

        Büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, vulkanológia,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyűjteménykezelésben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Túravezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Önálló kezdeményezések és munkavégzés, innováció, csapatszellem

        Kiváló szintű Kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 95 777 401 vagy soptei.eszter@kemenesvulkanpark -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kemenes Vulkánpark címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Kemenes Vulkánpark címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kemenesvulkanpark.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.