Laczkó Dezső Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Laczkó Dezső Múzeum

Pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Vár 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Belépőjegyek értékesítése, pénztár jelentések, statisztikák, elszámolások elkészítése, boltvezető helyettesítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Érettségi,

        pénzkezelési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okmányok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        folyamatos munkarend vállalása

        rugalmasság

        jó kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Laczkó Dezső Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231343 , valamint a munkakör megnevezését: Pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Laczkó Dezső Múzeum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Töröki Ignác u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231343, valamint a munkakör megnevezését: Pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.