Csongrád Megyei Napsugár Otthon

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Napsugár Otthon

Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat tanya 133.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység ellátása, amely az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Szociális gondozó és ápoló, ,

        Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Team munka, helyzet felismerés, probléma megoldás, alkalmazkodó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéltrajz, bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0662/575575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Napsugár Otthon címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Kossuth utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Napsugár Otthon címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Kossuth utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6760 Kistelek, Kossuth utca 41. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezető és a részlegvezető és vezető ápoló beérkezett pályázatok alapján személyes megbeszélés után dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.