Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye

1 fő Intézményvezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8082 Gánt- Bányatelep, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szakmai igazgató közvetlen irányításával szervezi, irányítja, felügyeli a gondozási, egészségügyi feladatokat ellátó közalkalmazottak munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Diplomás ápoló, Okleveles egyetemi ápoló, Okleveles ápoló, ,,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetési, szervezési és szakmai ismeretek,,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai valamint szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-582-155,06-30-448-1923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8082 Gánt- Bányatelep , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Intézményvezető ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye címére történő megküldésével (8154 Polgárdi- Tekerespuszta, - - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-12/2018, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Intézményvezető ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8082 Gánt- Bányatelep, . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmiszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.