Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

kontroller-könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Pénztár könyvelési feladatok ellátása a Forrás SQL programban • Főpénztár kezelésében való közreműködés • Múzeum Shop gazdálkodásának teljes körű pénzügyi felügyelete • Shop nyilvántartások, könyvelés és készletnyilvántartás közti egyeztetések ellátása • Rendszeres,heti,havi,negyedéves jelentések készítése, felügyelete: • készlet leltár elkészítésében való közreműködés • Beszámoló, mérlegjelentés,adatszolgáltatások, zárlati feladatok elkészítésében közreműködés • Főkönyv és analitika közötti egyeztetések elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Szakirányú középfokú végzettség,

        Gazdasági,pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Pontosság, megbízhatóság, nagyfokú önállóság,

        Vonatkozó jogszabályok ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Forrás SQL könyvelő program ismerete

        Mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A személyes adatokat tartalmazó szakmai önéletrajz

        A képesítést igazoló okiratok/bizonyítványok másolata

        A nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2018/I , valamint a munkakör megnevezését: kontroller-könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2018/I, valamint a munkakör megnevezését: kontroller-könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.