Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum
Gazdasági Főosztály

gazdasági ügyintéző (jegypénztáros)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Petőfi Irodalmi Múzeumban jegypénztárosi feladatok ellátása, elsősorban hétvégén (rendes munkaidő). A feladathoz kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák készítése, kezelése. Látogatók tájékoztatása a kiállításokról, programokról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        Az angol mellett valamely világnyelv társalgási szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

        A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/124/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (jegypénztáros).         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/124/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (jegypénztáros).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.