Nemzeti Örökség Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Örökség Intézete
Szolgáltatási Igazgatóság

Idegenforgalmi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csoportok vezetése a Nemzeti Emlékhelyen és a Kegyeleti Múzeumban. Információnyújtás a látogatóknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Muzeológus,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Büntetlen előéletű.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

        Legalább két idegen nyelv magas szintű ismerete, melyek közül az angol és német különösen preferált, akár együtt, akár más nyelvekkel.

        Elkötelezett a kulturális örökség közvetítésének széles spektruma iránt (közművelődés, arculatformálás).

        Széles általános műveltség (beleértve építészeti, és reálterületek ismeretét is pl: gazdaság stb.), különösen humán területen (történelem, irodalom, művészet- és kultúrtörténet).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Múzeumban illetve idegenvezetői területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        kapcsolatteremtő és együttműködési készség,

        jó előadókészség,

        felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázathoz kapcsolódó adatokat a Nemzeti Örökség Intézete kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3618964579 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Örökség Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NÖRI-HUM/108-1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: Idegenforgalmi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Örökség Intézete címére történő megküldésével (1086 Budapest, Fiumei út 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NÖRI-HUM/108-1(2018), valamint a munkakör megnevezését: Idegenforgalmi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nori.gov.hu - 2018. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nori.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.