Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Gazdasági Osztály

Gazdasági ügyintéző-tárgyi eszköz könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kis és nagy értékű tárgyi eszközök mozgásainak nyilvántartása a könyvviteli rendszerben, egyeztetés a főkönyvi könyvelés adataival, selejtezési eljárás előkészítése, dokumentumainak összeállítása, részvétel a selejtezési eljárásban. A leltározási időszakok közötti használatba kiadott eszközök mozgásának könyvelése, a leltározási folyamat előkészítésében való részvétel, valamint a leltározásban való ütemtervben kijelölt feladat elvégzése, a leltár kiértékelése, annak könyvelésben való rendezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, közgazdasági szakirány,

        1-3 év szakmai tapasztalat ( anyag- és eszköz könyvelésben), felhasználói szintű számítógépes ismeretek, precíz, pontos munkavégzés, monotónia tűrés, jó kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői végzettség, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat, kiváló szintű excel tudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz, bruttó bérigény megjelölésével. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-11/2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző-tárgyi eszköz könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1-11/2018/25, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző-tárgyi eszköz könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mng.hu - 2018. február 12.

        www.szepmuveszeti.hu - 2018. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.