Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
II. Pulmonológia, III. Pulmonológia

4 fő ápoló / ápolónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakápolói feladatok végrehajtása a tanulmányai során megszerzett kompetenciáknak megfelelően (önállóan, orvosi utasításra vagy együttműködő tevékenységként). A betegek szomatikus, pszichés és szociális szükséglet-kielégítésének segítése, végzése a szakma szabályai szerint. Ápolási terv készítése, végrehajtása és az eredmény értékelése - adminisztrációs és dokumentációs feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, általános ápoló és asszisztens, vagy felnőtt szakápoló (régi típusú végzettség),

        felsőfokú képesítés, OKJ ápoló (54) vagy ápoló (55) (új típusú végzettség)

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakápolói végzettség,

        ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

        érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás

Elvárt kompetenciák:

        Rugalmasság, pontosság, megbízhatóság,

        Csapatmunka, együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes (szakmai) önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

        Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-89/358-013 mellék: 135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VMT25-14/16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő ápoló / ápolónő.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, Külterület - 049/2 hrsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VMT25-14/16/2018, valamint a munkakör megnevezését: 4 fő ápoló / ápolónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtási határidő alatt az intézményvezető főnővér folyamatosan véleményezi, a pályázatokat ennek figyelembe vételével a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2018. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fgyepu-tudokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.