Herman Ottó Múzeum - Miskolc

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Herman Ottó Múzeum
Régészeti osztály

régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.december 31- –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-Régészeti feltárásokon (elsősorban az M30-as autópálya 2018-2020 között tervezett megelőző feltárásain) ásatásvezető, illetve beosztott régészként a feltárások szakmai irányítása dokumentáció készítése, közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. -Régészeti feltárások előkészítése esetén geodéziai és geofizikai felmérések készítése. - Ásatási napokon kívül a feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régészet,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság,érvényes erkölcsi bizonyítvány,orvosi és fizikai alkalmasság

        régészeti szakon szerzett MA diploma

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        megelőző felltárásokban szerzett tapasztalat,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        grafikai és térinformatikai szoftver magas szintű ismerete

        műszaki rajztudás

        megelőző feltárásokban szerzett több éves ásatásvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével), motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46-560-170/142 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum - Miskolc címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 352/2018.A.02. , valamint a munkakör megnevezését: régész.         Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum - Miskolc címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 352/2018.A.02., valamint a munkakör megnevezését: régész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Herman Ottó Múzeum szakértő munkatársaiból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        HERMAN OTTÓ MÚZEUM HONLAPJA - 2018. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermuz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.