Baks Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biztos Kezdet Gyerekház

vezető-projekt szakmai vezetője/intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 48 hónap (meghosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 48 hónap (meghosszabbítható)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6768 Baks, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai vezetői és Gyermekház vezetői feladatok ellátása az EFOP-1.4.3-16-2017-00026 kódszámú projektben. A projekt tevékenységeinek szakmai irányítása, a kialakításra kerülő Biztos Kezdet Gyerekház vezetői feladatainak ellátása, napi munkafolyamatok szervezése, a Gyerekház munkatársai munkájának irányítása, a fejlesztő szakemberek munkavégzésének koordinációja, családokkal való napi munka irányítása, heti team megbeszélések irányítása, gyerekek megfigyelésére és állapotfelmérésére vonatkozó tevékenységek irányítása, a Gyerekház dokumentációs rendszerének kialakítása és irányítása, Kapcsolat tartás a Gyerekház partnereivel: a védőnői és gyermekjóléti szolgálattal, a helyi óvodával, Részt vesz a kiemelt projekt által biztosított képzééseken

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőfokú pedagógiai vagy egészségügyi vagy pszichológusi vagy szociálpedagógiai végzettség, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (2. sz. mell. I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) pontjában a bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike,

        egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06204269-484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baks Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/45/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető-projekt szakmai vezetője/intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Baks Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/45/2018, valamint a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető-projekt szakmai vezetője/intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Projekt kódszáma: EFOP-1.4.3-16-2017-00026

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.