Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat

orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény székhelyén és telephelyén az orvosi teendők ellátása. Az intézményben ellátásban részesülők rendszeres általános orvosi vizsgálata. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírása, szűrővizsgálatok elvégzése, szakorvosi vizsgálatokra történő beutalók megírása. Orvosi dokumentáció vezetése, szakmai szabályok változásainak figyelemmel kísérése és alkalmazása. Részvétel az egyéni gondozási és ápolási tervek elkészítésében, módosításában. Az ápolási, gondozási munka szakmai ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) felek közötti megegyezés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvos,

        szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz az előző munkaviszonyok felsorolásával, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről a pályázati eljárással kapcsolatban, felbélyegzett válaszboríték.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/315-166, 52/533-900 vagy a 06 30 4385800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: orvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2018. február 14.

        DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2018. február 14.

        DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla - 2018. február 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.