Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Közművelődési és kommunikációs osztály

tárlatvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Király utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előzetesen bejelentett csoportos látogatók részére, a közművelődési és múzeumpedagógiai programok, ill. a múzeumpedagógiai foglalkozások keretében tárlatvezetéseket tart a különböző korosztályok számára intézményünk állandó, továbbá időszaki kiállításban az aktuális igények szerint. Tárlatvezetőket ír saját és a közönség részére, melyben részletesen bemutatja az állandó vagy időszaki kiállításokat, az adott műemléki épülettel együtt. Javaslatokat tesz újabb tárlatvezetésekre, tematikus tárlatvezetésekre az intézmény rendezvényei és az állandó kínálat kapcsán.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem szakos bölcsész,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Tárlatvezetői területen múzeumban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű szakszerű, pontos munkavégzés,

        Jó szintű együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1. , valamint a munkakör megnevezését: tárlatvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/1., valamint a munkakör megnevezését: tárlatvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok benyújtóit a pályázat kiírója személyes meghallgatásra meghívhatja. A nem nyertes pályázatokat a pályáztató visszajuttatja és a pályázókat tájékoztatja a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.romer.hu - 2018. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.romer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.