Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Közművelődési és kommunikációs osztály

múzeumi kulturális menedzser (programszervező)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Teleki utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a múzeumi rendezvények és múzeumpedagógiai programok előkészítésében, a múzeum kiállításaihoz kapcsolódóan hasznosítási terveket, módszertani segédanyagokat, tudományos ismeretterjesztő, szabadidős és oktatási programokat dolgoz ki, hirdet meg és bonyolít le. Kapcsolatot tart a meghívott fellépőkkel, közreműködőkkel, gondozza és előkészíti az aktuális szerződéseket és a kapcsolódó technikai ridereket. Részt vesz a programok lebonyolításában, ügyeleti feladatokat lát el, továbbá együttműködik az adott esemény elszámolásában, értékelésében. Közvetíti és népszerűsíti a múzeum rendezvényeit a kulturális- és oktatási intézmények, a múzeummal kapcsolatot tartó civil szervezetek, művészet csoportok, cégek, nyugdíjas- és turista szervezetek valamint különböző magánszemélyek felé. Feladata a közönségszervezés, látogatói csoportok szervezése és fogadása, szponzorok felkutatása és a velük való kapcsolattartás, törekszik az intézmény turisztikai vonzerejének fejlesztésére. Közreműködik a múzeum marketing, PR és kommunikációs tevékenységében, javaslatot tesz ezek hatékonyságának növelésére, a sikeres tömegtájékoztatás kialakítására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, andragógus, művelődésszervező szakirány,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Közművelődési területen, múzeumban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet

        Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű szakszerű, pontos munkavégzés,

        Kiváló szintű együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/2 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kulturális menedzser (programszervező).         Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/2, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kulturális menedzser (programszervező).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok benyújtóit a pályázat kiírója személyes meghallgatásra meghívhatja. A nem nyertes pályázatokat a pályáztató visszajuttatja és a pályázókat tájékoztatja a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.romer.hu - 2018. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.romer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.