Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 35 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6795 Bordány, Rákóczi Ferenc utca 32-36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 65. § (2) bekezdés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        Három hónapos próbaidő kikötése

        az alkalmazás feltétele, hogy a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű legyen

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/588-075 vagy 06-30-974-0291 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6795 Bordány, Rákóczi Ferenc utca 32-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/385/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6795 Bordány, Rákóczi utca 32-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/385/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bordany.com - 2018. február 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.