Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör az I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városfejlesztési és településüzemeltetési iroda feladatainak koordinálása, az irodán dolgozó foglalkoztatottak munkájának megszervezése Vagyongazdálkodással összefüggő előterjesztések készítése, önkormányzati vagyon értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Polgári jogi szerződések készítése, véleményezése. Az Önkormányzat beszerzési eljárásai és közbeszerzési eljárásai tekintetében jogi szakértelem biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Közterületfelügyelet munkájának segítése, jogi szakmai háttér biztosítása az irodát tartalmazó valamennyi területen.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Városfejlesztési és településüzemeltetési Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Zsámbék Város Képviselő-testületének 24/2016(IX.30) rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Jogász végzettség,

        Jogi területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        45/2012(III.20) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vagyongazdálkodásban szerzett tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Együttműködő képesség,

        Kommunikáció és kapcsolatteremtő képesség,

        Problémamegoldó képesség,

        Lendületes, motivált, céltudatos személyiség,

        Mások motiválásának, fejlesztésének képessége,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 247/2018, valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Zsámvék Város Jegzője bírálja el. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelené nyilvánításának jogát fenntatja

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.hu - 2018. február 9.

        www.zsambek.hu - 2018. február 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.