Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály

Területi gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok kezelése, adatok nyilvántartása, egyeztetése, - gazdálkodással kapcsolatos ügyletek előkészítésével, tervezésével, a megvalósulás dokumentálásával, elemzésével, értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs munka pontos és naprakész ellátása, - a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok ismerete és betartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magas szintű MS Office (különösen Word, Excel) ismeretek

        szakközépiskolai (közgazdasági ágazat) középfokú végzettséget igénylő vagy ezzel egyenértékű szakképesítés vagy érettségi végzettség

        középfokú végzettséget igénylő szakképesítésre épülő vagy érettségi végzettséget igénylő (közgazdaság szakmacsoport) szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz - motivációs levél - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata - nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik - érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12491 , valamint a munkakör megnevezését: Területi gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12491, valamint a munkakör megnevezését: Területi gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.