Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi-számviteli feladatkör (1. sz. melléklet 19. pontja alapján) Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, számlázás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szállítói és vevői számlák nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése az ASP gazdálkodási moduljában. Az időszakos havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások KGR rendszerben történő rögzítése. Közreműködés költségvetés tervezésének és elkészítésének pénzügyi munkálataiban. Közreműködés a jogszabályban meghatározott határidőn belüli MÁK felé megküldendő jelentések, beszámolók összeállításában és elkészítésében. Közreműködés leltározási feladatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        29/2012. (III.12.) Korm. rend. II/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályára vonatkozó feltételek ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

        önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett, ASP szakrendszerben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvizsga megléte esetén annak igazolását szolgáló irat másolata, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hgoy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0685339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/627/1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/627/1/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kéthely Község Önkormányzatának Honlapra - 2018. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony létesítésekor 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.