Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum

KULTURÁLIS MENEDZSER

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 BUDAPEST, MAGYAR UTCA 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai honlap tartalommenedzsment magyar és angol nyelven. Szakmai kapcsolatrendszer menedzsmentje, kapcsolatépítés. OMMIK szakmai tevékenységéhez kapcsolódó online kommunikációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Professzionális szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kulturális területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés képessége, kreativitás, innovatív gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motívációs levél, végzettséget igazoló okmányok másolata (digitális formában)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a email cím: fejes.ildiko@hnm.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/322-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: KULTURÁLIS MENEDZSER.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/322-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: KULTURÁLIS MENEDZSER.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton mnm-allas@hnm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján a Főigazgató dönt, a területet felügyelő főosztályvezető véleményének figyelembe vételével és jóváhagyásával. A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt Szabóné Fejes Ildikó, email címe: fejes.ildiko@hnm.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MNM OMMIK honlapja: www.ommik.hu - 2018. február 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtáskor kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/322-1/2018 valamint a megpályázott munkakör megnevezését: KULTURÁLIS MENEDZSER

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.