Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendezvények, fesztiválok, koncertek szervezése és adminisztrációja. Városi rendezvények szervezésében való részvétel. Színházi előadások, koncertek, iskolai rendezvények, nyári táborok szervezése, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Közművelődési területen szerzett,

        MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési területen szerzett egyetemi diploma

        közművelődési területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elkötelezettség,

        megbízhatóság,

        önálló, pontos, precíz munkavégzés,

        csapatban történő munkavégzésre való alkalmasság,

        terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igazolás annak megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2018-1. , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2018-1., valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezési határideje 2018. március 6-án 12 óra, benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte, a kért dokumentumok csatolása. A pályázatok a BFMK intézményvezetőjének szakmai véleményezése után kerülnek elbírálásra, mérlegelés alapján meghallgatásra kerül sor. A kinevezésről a múzeumigazgató dönt. Minden pályázó elektronikus úton értesítést kap az eredményről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet, www.kozigallas.hu

        Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, www.bfmk.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tornyaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.