Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Közönségszolgálati osztálya

Textilműves/ Textilművész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. április 1.- 2018. november 4. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatok: A szövés-, fonás bemutatása, a tevékenység és folyamatainak ismertetése az alapanyagtól a kész textíliáig (feldolgozás, növényi festés, Kézműves foglalkozások tartása, mint nemezelés, körmöcskézés, A textilműhely és a szövőszoba felügyelete, tisztán tartása A látogatók informálása a házban található kiállításról, a múzeumról, a múzeumi programokról Játékos fogalakozások, bemutatók tartása gyerekeknek múzeumi programok és rendezvények kapcsán

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Ez irányú szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Idegen nyelv ismerete

        Foglalkozások, bemutatók lebonyolításában szerzett tapasztalat

        Hasonló területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs készség,

        Önálló munkavégzés,

        Elhivatottság a népművészet, textilművészet iránt,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-26/502-553 ill. 06-30/411-4877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K- Tex , valamint a munkakör megnevezését: Textilműves/ Textilművész.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca -. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K- Tex, valamint a munkakör megnevezését: Textilműves/ Textilművész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.skanzen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.