Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Általános szakmai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap, hosszabbítási lehetőséggel, 2020. jan.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A napi működéshez szükséges adminisztráció elvégzése. Rendszeres és alkalmi jelentések készítése. Adatok rögzítése, ellenőrzése, frissítése a számítógépes rendszerben. Beszerzések ellenőrzése. A szakmai vezető és a csoportvezetők munkájának adminisztratív támogatása (beosztások készítése, megbeszélések, tréningek szervezése, értekezletek emlékeztetőjének elkészítése). Kezeli a projekt adminisztrációs költségkeretét (általános költségek). Adminisztrációs feladatok ellátása: dokumentáció-készítés, regisztrálás, rendelések, belső adatbázis karbantartása. Szerződések, megállapodások, megrendelések előkészítése, számlák, számlaösszesítők, szakmai beszámolók ellenőrzése, teljesítésigazolások előkészítése. A dokumentumok adminisztratív szempontú ellenőrzése, azok elkülönített gyűjtése, rendszerezése. Változás esetén a változás bejelentéshez vagy szerződésmódosításhoz szükséges alátámasztó dokumentumok gyűjtése, feldolgozása. Helyszíni ellenőrzés esetén adminisztratív jelleggel az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        2-5 év gyakorlat általános és pénzügyi adminisztrációs területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        kulturális, ezen belül múzeumi területen szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs-, és kapcsolatteremtő készség,

        Nagy munkabírás, terhelhetőség, jó konfliktuskezelő készség,

        Megbízhatóság, pontosság, kitartás,

        Kiváló szervezőkészség, problémamegoldó képesség,

        Ügyfélközpontúság,

        Proaktív munkaszemlélet, nagyfokú önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        magyar nyelvű Europass önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop333_ált_szakm_as , valamint a munkakör megnevezését: Általános szakmai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca -. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop333_ált_szakm_as, valamint a munkakör megnevezését: Általános szakmai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Többfordulós személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://mokk.skanzen.hu/altalanos-szakmai-asszisztens-allaspalyazat.html honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.