Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Rendezvényszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap, hosszabbítási lehetőséggel, 2020 jan.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önállóan megszervezi és lebonyolítja a kisebb létszámú (kb. 70-100 fős) rendezvényeket. Közreműködik a projektszervezet belső és külső rendezvényeinek szervezési feladatainak irányításában – és koordinálásában. Segíti a koordinátorhálózat helyi rendezvényeinek szervezését. Együttműködik és kapcsolatot tart a rendezvény szervezőivel, résztvevőivel és beszállítókkal. Rendezvények kommunikációja, PR cikkek írása a rendezvényről A konferenciák és szakmai napok előadás anyagainak disszeminációja Elemzéseket, jelentéseket állít elő a rendszerből

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Min. 1 éves rendezvényszervezési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        kulturális, ezen belül múzeumi területen szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szervező, és kommunikációs képesség,

        Önálló munkavégzés,

        Emberek hatékony koordinálása,

        Igény a folyamatos fejlődésre,

        Felelősségvállalás, határozottság,

        Rendszerszemléletű gondolkodásmód,

        Jó problémamegoldó képesség,

        Kreativitás, nyitottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar nyelvű Europass önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop33_rendezveny , valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca -. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop33_rendezveny, valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Többfordulós személyes interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://mokk.skanzen.hu/allaspalyazat-rendezvenyszervezo.html honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.