Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény

ápoló, gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2687 Bercel, Kenderváros utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fogyatékossággal élő személyeket ápoló-gondozó intézményben, folyamatos munkarendben gondozási feladatok ellátása műszakbeosztás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Az alábbi képesítések valamelyike: fogyatékkal élők gondozója, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, ápoló, gyakorló ápoló, gyógymasszőr, szakápoló ,

        A munkába álláshoz erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó szakmai önéletrajza, az elvárt végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-396-3363 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-332/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló, gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-332/2018., valamint a munkakör megnevezését: ápoló, gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.