Wosinsky Mór Megyei Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeumi műtárgyak megőrzési, konzerválási, restaurálási feladatainak ellátása, restaurálás-szakmai, módszertani feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, restaurátor,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, fémrestaurátor,

        múzeumi terület - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2018 , valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2018, valamint a munkakör megnevezését: restaurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően az igazgató bírálja el, majd nevezi ki a pályázót a munkakörbe.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.wmmm.hu - 2018. február 19.

        www.szekszard.hu - 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmazni kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.wmmm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.