Zsámbék Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zsámbék Város Önkormányzata

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.03) Korm. rendelet rendelkezései. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnő,

        Pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e

        Nyilatkozat arról, hogy hogy nem áll cseklevőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

        Büntetlen elélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

        Pontos, precíz munkavégzés,

        Szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret,

        Nagyfokú munkabírás,

        Kiváló szintű együttműködő képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 565 613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 246/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 246/2018, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.hu - 2018. február 17.

        www.zsambek.hu - 2018. február 17.

        www.profession.hu - 2018. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.