Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Pénzügy és Számviteli Osztály

pénztáros - analitikus könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénztári feladatok ellátása. Házipénztár kezelése, kimenő számlák kiállítása, könyvelővel való kapcsolattartás, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása. Adminisztrációs munka a CT-EcoSTAT rendszerben és azon kívül. Halotthűtési díj számítása, számlázása. Tárgyi eszközök analitikus könyvelése, anyagbeszerzések, készletek beárazása, ellenőrzése. Raktári mozgások bizonylatainak ellenőrzése. Munkalapok ellenőrzése. Bevételezési bizonylatok ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi ügyintéző szakképesítés,

        A területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő végzettség,

        EcoSTAT program ismerete

        államháztartási területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás, megbízhatóság, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes (szakmai) önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-89/358-013 mellék: 153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, hrsz. 049/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VMT25-14/13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénztáros - analitikus könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű címére történő megküldésével (8582 Farkasgyepű, Külterület - 049/2 hrsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VMT25-14/13/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénztáros - analitikus könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtási határidő után pályázati bizottság véleményének figyelembe vételével a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2018. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fgyepu-tudokorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.