Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01.-2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

irányítja az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét, elkészíti az intézmény szakmai programját. Az intézmény dolgozói tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, múzeumi szakmai végzettség,

        egyéb nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        közgyűjteményi intézményben szerzett vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség

        adatkezelési nyilatkozat

        bűntetlen előélet (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt csatolni kell)

        feladat ellátásához szükséges magyar nyelv tudás

        kiemelkedő tudományos és szakmai tevékenység végzése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        tudományos vagy szakmai tevékenység igazolása

        szakmai tapasztalat és vezetői gyakorlat igazolása

        idegen nyelv ismeret igazolása

        munkaviszonyban eltöltött idő hivatalos igazolása

        az intézmény szakmai munkájára vonatkozó elképzelések

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai koncepció

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai koncepció

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/515-745 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér tér 8. II. 210..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Tatabánya MJV Önkormányzata Közgyűlése által felkért szakértőkből álló bizottság, valamint a szakminisztérium véleménye alapján Tatabánya MJV Önkormányzata Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményhez tartozó szervezeti egység még a Szabadtéri Bányászati Múzeum, Ipari Skanzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tatabanya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.