Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Biztonságtechnikai Igazgatóság

Ügyintéző (tűz- és munkavédelmi előadó) 4 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Illés utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkavédelmi feladatok, szaktevékenység végzése (pl.: munkabalesetek kivizsgálása, kockázatértékelés készítése). Tűzvédelmi feladatok végzése (pl.: tűzvédelmi dokumentációk készítése). Kapcsolódó nyilvántartások kezelése, készítése. Kapcsolattartás a hatóságokkal, szervezeti egységekkel. Részvétel a hatósági és a belső ellenőrzéseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Középfokú munkavédelmi képesítés (munkavédelmi technikus) és/vagy középfokú tűzvédelmi képesítés (tűzvédelmi előadó)

        MS Office (különösen Excel, Word) ismeret

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete

        Felsőfokú végzettség

        Felsőfokú tűzvédelmi, és/vagy felsőfokú munkavédelmi képesítés

        Minimum 2 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, a határidők betartásával történő, pontos munkavégzés,

        Jó kommunikációs és helyzetfelismerő készség,

        Jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110250/KMBTI/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző (tűz- és munkavédelmi előadó) 4 fő.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110250/KMBTI/2017, valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző (tűz- és munkavédelmi előadó) 4 fő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 110250/KMBTI/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.