Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály

állat-egészségügyi szaksegéd

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 17.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 3. pont: Állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Állatbetegségek észlelése, gyanúja esetén a felügyeletet ellátó hatósági állatorvos haladéktalan értesítése Állatok jólétével kapcsolatos ellenőrzések, kábítás, elvéreztetés felügyelete, a levágott állatok húsvizsgálati feladatainak ellátása A beszállítás során elhullott állatok számlálása, mérése, vizsgálatra való előkészítése Fertőző, veszélyes, állattetemek és hulladékok tárolásának vagy megsemmisítésének ellenőrzése A kijelölt kirendeltség takarításának, szükség szerinti fertőtlenítésének végzése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

húsvizsgáló szaksegédi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, legalább mezőgazdasági ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti egészségügyi, mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, ügyviteli, közgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképzettség ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        „B” kategóriás vezetői engedély

        szakterületen eltöltött idő

        közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/513-916 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/279-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: állat-egészségügyi szaksegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/279-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: állat-egészségügyi szaksegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 17. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2018. február 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.