Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel

2 fő fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2687 Bercel, Petőfi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fogyatékossággal élő személyeket ápoló-gondozó intézményben a gondozottak fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az alábbi felsőfokú képesítések valamelyike: fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, konduktor, pszichopedagógus, szociálpedagógus, pedagógus.,

        A munkába álláshoz erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó szakmai önéletrajza, az elvárt végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-396-3363 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-329/2018. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32-329/2018., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.