Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola

angol-német szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Teljes állású angol-német szakos tanári feladatok ellátása, a későbbiekben osztályfőnöki tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol-német szakos tanári végzettség,

        - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Pedagógiai kompetenciák,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-425-24-15 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: angol-német szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018., valamint a munkakör megnevezését: angol-német szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

1. Pályázatok megismerése 2. Személyes elbeszélgetés 3. Döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Iskola honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kfai.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.