Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Régészeti Intézet

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hónapos próbaidővel, max. 36 hó (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti szakterületen állománygyarapítási javaslattétel, a beérkező könyvek állományba vétele, feldolgozása, kiadványcserével kapcsolatos postázási feladatokban való részvétel. Az állománnyal kapcsolatos olvasói tájékoztatás, kölcsönzés-adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, régészeti vagy történettudományi (középkor, ókor) végzettség vagy ehhez kapcsolódó széleskörű magas szintű tájékozottság,

        office alkalmazások haladó felhasználói szintű ismerete (excell, word)

        internetes alkalmazások ismerete, használata

        legalább középszintű angol nyelvtudás

        kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség

        problémamegoldó készség

        precizitás

        rugalmasság

        könyvtárszakmai nyitottság

        hajlandóság új dolgok megtanulására

        terhelhetőség (fizikai is)

        csapatmunkára való hajlandóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú könyvtári végzettség

        integrált könyvtári rendszer használata (elsősorban HUNTÉKA)

        könyves szakmai tapasztalat

        német nyelvtudás legalább középszinten

        francia nyelvtudás legalább középszinten

        orosz nyelvtudás legalább középszinten

        szakkönyvtárban vagy kutatókönyvtárban szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        kézzel írt motivációs/bemutatkozó levél

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/72-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/72-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. február 6.

        www.btk.mta.hu - 2018. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.