Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és más jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselőtestületek és bizottságaik valamint a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 35

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a köztisztviselők juttatásairól szóló 3/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább 10 év közigazgatási gyakorlat és legalább 5 év közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, 45/2012.(III.20.) korm.r. szerinti önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga igazolása, előírt gyakorlat és vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a Kttv. 84-85. § és 87. § szerinti összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 84-540-336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9614-1/217 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9614-1/217, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül kiválasztottak személyes meghallgatását követően a közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések polgármesterei döntenek a kinevezésről. Új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonfoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.