Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kispesti Egészségügyi Intézet
Pénzügyi, Számviteli és Munkaügyi Osztály

főkönyvelő

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály napi munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése * Havi adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások elkészítése * Költségvetési beszámolókhoz szükséges főkönyvi feladások összeállítása, költségvetési beszámolók elkészítése * Az Államkincstárral, beszállítókkal, vevőkkel történő kapcsolattartás szervezése, irányítása * éves statisztikák összeállítása, illetve összeállíttatása * nyugdíjpótló támogatás igénylése * egészségügyi bérfejlesztés bértámogatásának igénylése, nyilvántartás vezetése és karbantartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, továbbá államháztartás szakon regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        CT-Ecostat pénzügyi rendszer ismerete

        Egészségügyi intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás erkölcsi bizonyítvány igényléséről

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/347-59-40 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre út 122-124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/116-11/2017 , valamint a beosztás megnevezését: főkönyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre utca 122-124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/116-11/2017, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton munkaugy@euint.kispest.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.