Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal

Anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8761 Pacsa, Kisfaludy utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus (EAK) rendszer ismeretében gyakorlott és végzettséggel rendelkező anyakönyvvezetőt keres.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Elektronikus Anyakönyvi rendszer ismerete

        Anyakönyvvezetői szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

        a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8761 Pacsa, Kisfaludy utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 308/7/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8761 Pacsa , Kisfaludy utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 308/7/2017., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8761 Pacsa, Kisfaludy utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok közül a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője választja ki a megfelelő pályázót, akinek személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyílvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pacsa.hu - 2017. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pacsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.