Nyíregyházi Tankrületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Tankerületi Központ

1 fő pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.11. 20. - 2018. 12. 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 47. pontja alapján: gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénzügyi - számviteli osztály feladat- és hatáskörébe tartozó költségvetési, gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, pénzügyi-számviteli felsőfokú végzettség vagy középfokú iskolai végzettség és emelett pénzügyi és számviteli képesítés,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő,

        referenciákkal igazolt szakirány tapasztalat

        államháztartási számvitelben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass-típusú szakmai önéletrajz, a szakmai munka részletes ismertetésével

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához (3.személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-42/795-226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/6411-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/6411-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pénzügyi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi központ igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot., valamint a munkakör megnevezését: "1 fő pénzügyi referens"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.