Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Sürgősségi betegellátó osztály

osztályvezető főorvos, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01-2022.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályvezető feladatát képezi a Sürgősségi betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, szakorvos jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi diploma, oxiológia- sürgősségi orvostan szakorvosi szakvizsga,

        legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat

        büntetlen előélet

        munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        vezetői koncepció

        szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban

        érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata

        MOK tagság igazolása

        egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata

        tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló dokumentum másolata

        nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhessék

        hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3822-34-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3822-34-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beosztás a pályázatok elbíráslása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csmekhm.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.