Bátonyterenyei Városi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bátonyterenyei Városi Óvoda
Napsugár Tagóvodája

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3078 Bátonyterenye, Gyermekek útja 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkaköri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettségeket tanúsító okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 32 353 139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenyei Városi Óvoda címére történő megküldésével (3070 Bátonyterenye, Liget út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 446/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenyei Városi Óvoda címére történő megküldésével (3070 Bátonyterenye, Liget út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 446/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Bátonyterenyei Városi Óvoda óvodavezetője fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.