Cák Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cák Község Önkormányzata

Múzeumi tárlatvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9725 Cák, Cáki Pincesor, Kultúrház, Könyvtár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Cáki Pincesoron múzeumi teremőri feladatok ellátása, Cáki községi könyvtárban könyvtárosi feladatok ellátása, Cáki Közösségi Ház, Könyvtár, Orvosi rendelő takarítási feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 2/1993.(I.30.) MKM rendelet melléklete szerinti múzeumi tárlatvezető munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakképesítés vagy főiskolai végzettség vagy egyetemi végzettség, minimum középfokú nyelvvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Turisztikai menedzsment,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Jó kommunikációs készség

        Helyismeret

        B kategóriás jogosítvány és saját autó

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94/563-473 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cák Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/74-11/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi tárlatvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Cák Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9725 Cák, Petőfi utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/74-11/2017., valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi tárlatvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon - 2017. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.