Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

előadó (informatikus)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Microsoft munkaállomások felügyelete, telepítése, karbantartása, javítása - Felhasználói jogosultságok kezelése - Rendőrségi informatikai rendszer folyamatos üzemeltetése, karbantartása, hibák kijavítása - Számítógépes hálózat üzemeltetése - Multifunkcionális eszközök, nyomtatók üzemeltetése - Informatikai készenlét ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásánál a munkáltatóval történt megállapodás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, informatika,

        tapasztalat- - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, informatika,

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        - Microsoft tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum - Hálózati eszközök menedzselése, programozásban való jártasság - Telefonközpontok üzemeltetése, programozása

Előnyt jelentő kompetenciák:

        - együttműködés - terhelhetőség - megbízhatóság - önálló, precíz munkavégzés - figyelem a határidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz, személyes adatok (születési hely, idő, anyja neve), elérhetőség - motivációs levél - végzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata - jelenlegi és korábbi munkahelyei és munkakörei - a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű - a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálási eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/267/2017. , valamint a munkakör megnevezését: előadó (informatikus).         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/267/2017., valamint a munkakör megnevezését: előadó (informatikus).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.police.hu - 2017. október 26.

        w2.komarom.police.hu - 2017. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Érdeklődni lehet: - szakmai kérdésekben: Borongics László r. őrnagynál (tel.: 34/517-777/20-72-es mellék) - személyügyi kérdésekben: Solymos Mónikánál (tel.: 34/517-777/24-24 mellék)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.