Vámosújfalu Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vámosújfalu Község Önkormányzata

gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek szállítására használt 19 személyes kisbusz vezetése. Szociális ebéd kiszállítása, idősek esetenkénti szakrendelőbe való beszállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        D kategóriás jogosítvány,

        Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-47/394-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vámosújfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 970/2017. , valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vámosújfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 970/2017., valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vámosújfalu Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. november 6.

        www.vamosujfalu.hu - 2017. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró eredménytelennek tekinti és nem vonja elbírálás alá.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.