Semmelweis Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Szakasszisztens (képi diagnosztikai)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Bókay János utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előkészít és asszisztál röntgen és ultrahang vizsgálatoknál. Biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges feltételeket. Dokumentációs feladatokat lát el. A vizsgálóhelyiséget, eszközöket rendben tartja. Részt vesz a helyszíni felvételek elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Képi diagnosztikai szakasszisztensi és/vagy képi diagnosztikai és intervenciós szakasszisztensi képzettség

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kórházi és/vagy gyermekellátás területén szerzett tapasztalat

        MedSol rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, precíz, felelősségteljes, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92359-2/KEEGF/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (képi diagnosztikai).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 92359-2/KEEGF/2017, valamint a munkakör megnevezését: Szakasszisztens (képi diagnosztikai).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 92359-2/AOGY1/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.