Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

közgazdasági - bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítésre, előreláthatólag 2019. 06. 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közgazdaságtan tantárgyak tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, közgazdasági - bármely szakos középiskolai tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        egyetemi végzettséget igazoló diploma másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-042/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közgazdasági - bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Római körút 51/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-042/2017, valamint a munkakör megnevezését: közgazdasági - bármely szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Vácz Jánosné részére a vacz.janosne@rudas.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok alapján a munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, esetleg személyes elbeszélgetés utáni döntéshozatal. A hiányosan benyújtott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rudas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.