Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)
Pathologia Diagnosztikai Egysége

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztensi kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen: - szövettani, immunhisztokémiai technikai műveletek kivitelezése, - metszetek, oldatok készítése, speciális vizsgálatok végzése, - méréstechnikai feladatok végzése, - festő, beágyazó- és egyéb szövettani automaták felhasználói szintű kezelése, - a citológiai, szövettani archiválás feladatainak elvégzése, - a vizsgálati minták archiválása és tárolása. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, legalább felsőfokú, szakirányú szakképzettség (orvosi diagnosztikai analitikus végzettség BsC, alapfokozat),

        szakmai tapasztalat

        felhasználói szintű számítógépes ismeret

        a laboratóriumi technikai munka minőségbiztosítási feladatainak megfelelő szintű ismerete

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű e-MedSolution orvos-informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK tagsági kártya másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása kapcsán fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 (52) 411-600 / 55245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4012 Debrecen, Pf.: 24 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OPI/326/2017. , valamint a munkakör megnevezését: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OPI/326/2017., valamint a munkakör megnevezését: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2017. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.