Gyulai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyulai SZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakikolája és Kollégiuma

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 38.

Békés megye, 5700 Gyula, Karácsony János utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarítói és/vagy egyéb feladatok ellátása osztott munkaidőben, vagy elsősorban délutáni időszakban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Tisztítás-technológiai szakmunkás végzettség,

        Érettségi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Szakmai önéletrajz.

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 66-561- 420 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent István utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-280/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent István utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-280/2017, valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 38. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.harruckern.hu - 2017. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.